گیم‌تیوب: مقایسه اندازه هیولاهای معروف درون بازی

امروز می خواهیم نگاهی داشته باشیم به هیولاهای معروفی که درون بازی دیده ایم و اندازه هر کدام را با بقیه مقایسه کنیم. با گیمر همراه باشید.   گیم‌تیوب: مقایسه اندازه هیولاهای معروف درون بازی همه ما...