Release Date, The Legend of Zelda, نینتندو, تاریخ انتشار

تاریخ عرضه The Legend of Zelda: Breath of the Wild

با اینکه بیشتر اهالی بازی طرفدار سه پلتفرم PlayStation ،PC و Xbox هستند، در این میان بازی‌هایی کمتر برای پلتفرم دیگر هستند که باید روزی آن‌ها را تجربه کرد و به پایان رساند. بازی The...