فیلم,فیلم جدید,کامیک مارول,محافظین کهکشان,شخصیت های فیلم محافظین کهکشان,شخصیت گروت,گروت کوچک,بچه گروت,گروت مرده است, Groot, James Gunn,Guardians of the Galaxy

شخصیت Groot مرده است

جیمز گون (James Gunn) در مورد شخصیت گروت (Groot) می ‌گوید. با گیمر همراه باشید.   جیمز گون می گوید که شخصیت گروت از قسمت اول محافظین کهکشان (Guardians of the Galaxy) مرده است و بچه گروت...