آقای فلاپی

ویدیو: آقای فلاپی؛ بازی‌ای که توسط فلاپی دیسک کنترل می‌شود!

بعضی از سازندگان بازی قصد دارند بازی‌هایی را خلق کنند که بسیار متفاوت بوده و مانند دیگر بازی‌ها روتین و خسته کننده واقع نشوند، در این ویدیو شاهد یک نوع از این بازی‌ها می‌شویم که...