فیلم, Resident Evil,تابسان

فیلم CG جدید Resident Evil در تابستان منتشر می‌شود

سال گذشته تاریخ دقیقی برای انتشار فیلم The Resident Evil: Vendetta اعلام نشد. فقط میدانیم این فیلم تابسان ۲۰۱۷ منتشر می‌‌‌شود. با گیمر همراه باشید.   قهرمانان اصلی داستان Leon Kennedy و Chris Redfield متحد شده‌اند...