خطای پایگاه‌داده وردپرس: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Creed IV: Black Flag/', LEFT( ' at line 7]
SELECT * FROM wp_WP_SEO_Redirection WHERE enabled = 1 AND redirect_from_type = 'Replace' AND blog = '1' AND Instr ( '/?s=Assassin's Creed IV: Black Flag/', LEFT( redirect_from, Locate('|', redirect_from) - 1)) limit 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's Creed IV: Black Flag' or redirect_from='/?s=Assassin's Creed IV: Black Flag/' ' at line 1]
select * from wp_WP_SEO_Redirection where enabled=1 and cat='link' and blog='1' and regex='' and (redirect_from='/?s=Assassin's Creed IV: Black Flag' or redirect_from='/?s=Assassin's Creed IV: Black Flag/' )

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's Creed IV: Black Flag' regexp `regex` or '/?s=Assassin's Creed IV: Black Flag/'' at line 1]
select * from wp_WP_SEO_Redirection where enabled=1 and cat='link' and blog='1' and regex<>'' and ('/?s=Assassin's Creed IV: Black Flag' regexp `regex` or '/?s=Assassin's Creed IV: Black Flag/' regexp `regex` ) order by LENGTH(regex) desc

Assassin’s Creed IV: Black Flag | نتایج جست‌وجوی | گیمر
E3,E3 2018, Sony ,Microsoft, Ubisoft, EA

انتظارات ما از کنفرانس های E3 2018

تنها یک هفته دیگر تا شروع مراسم هیجان انگیز E3 2018 باقی مانده و در این مطلب قصد داریم نگاهی به انتظارت مان از این رویداد داشته باشیم. با گیمر همراه باشید.   E3 بزرگ ترین...