سایت گیمر 3 ساله شد

گیمر امروز ۳ ساله شد!

۳ سال پیش در چنین روزی (۱۷ مرداد ۹۵) سایت گیمر راه‌اندازی شد، اولین پست منتشر شد و بعد از کلی تلاش رسیدیم به اینجا… ‌ همه ما از همان وقتی که خودمان را میشناسیم...